Проектиране и строителство на жилищни и административни обекти, телекомуникационни и инфраструктурни съоръжения. Основна цел е нашите клиенти да получат една качествена услуга, която да заплатят с удоволствие! повече
 
Компанията специализира в упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството.
Фирмата притежава лиценз за всички категории и видове строежи. повече
 
ЕС Консултинг е учредена kато консултантска фирма в областта на проектирането и строителството на сгради и съоръжения и специализира в сертифициране на сгради по Закона за енергийна ефективност. повече