ЕС Консултинг
ЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД
За нас
 

ЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД е учредена през 2006г. като консултантска фирма в областта на проектирането и строителството на сгради и съоръжения.

Дружеството е специализирано в управление на инвестиционни проекти, изготвяне на експертни оценки върху проекти, експертизи и обследвания на съществуващи сгради и съоръжения.

Дейност

През 2011г. Дружеството е лицензирано от Агенцията за енергийна ефективност в съответствие с чл.23  от Закона за енергийна ефективност.

Фирмата извършва сертифициране на сгради съгласно чл.19 от ЗЕЕ, оценки на съответствие по част енергийна ефективност в съответствие с чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 15, ал. 1 от ЗЕЕ, енергиен мениджмънт.

Фирмени данни

ЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД е регистрирана с решение на СГС от 15.12.2006г. по фирмено дело 15426/2006г., с предмет на дейност „Консултантска дейност и всяка друга разрешена от закона дейност”.

Дружеството се представлява от инж. Емилия Георгиева Бориславова и инж. Стефан Димитров Цанев заедно и поотделно.

Булстат 175 199 955

Сертификати
Удостоверение за вписване в публичен регистър
на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно Закона за енергийна ефективност
Заповед за вписване на фирма
ЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

в публичен регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
TerazidЛупо инженерингСтройекспертконтролСтройекспертконтрол